Kurs Cyfrowego Obywatelstwa i Bezpieczeństwa

Kurs

Planowana długość lekcji: 5 minut

Uczenie umiejętności z zakresu obywatelstwa cyfrowego i bezpieczeństwa

 

Prywatność i bezpieczeństwo w sieci to dwie istotne składowe obywatelstwa cyfrowego, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się skomplikowane. Dlatego należy zacząć od podstaw. Dobrym punktem wyjścia jest nauczyć uczniów i uczennice cenić i chronić osobiste informacje tak samo, jak cenią i chronią prywatną własność.

 

Jednym z wyzwań, jakie niesie ze sobą rozmowa o prywatności w sieci, jest brak jasno określonych dobrych i złych odpowiedzi. Ponieważ nie istnieje żadne uniwersalne podejście do tematu, warto dostarczyć uczniom dostosowane do ich wieku informacje i zachęcić do zastanowienia się nad nimi. Pozwoli im to dojść do własnych wniosków i ustalić granice, które będą właściwe dla nich i dopasowane do ich potrzeb.

 

Nauczyciele nie zawsze mogą w pełni bronić swoich podopiecznych, ale wszyscy możemy na swoich zajęciach uczyć ich, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w internecie. Możesz prowadzić z uczniami otwarte i szczere rozmowy i nauczyć ich, jak mogą prosić o pomoc i wsparcie.

 

Najlepiej byłoby uczyć dzieci w oparciu o konkretne przykłady, problemy i ćwiczenia z odgrywaniem ról. Celem jest pomoc uczniom, by zrozumieli, jak ważna jest ochrona osobistych informacji, szacunek wobec prywatności innych i bycie dobrym cyfrowym obywatelem.

 

Kurs cyfrowego obywatelstwa i bezpieczeństwa dla edukatorów

 

Kurs cyfrowego obywatelstwa i bezpieczeństwa dla edukatorów jest masowym otwartym kursem online dla nauczycieli i nauczycielek. Składa się z pięciu modułów audiowizualnych i krótkiego quizu na koniec każdego modułu.

 

Po ukończeniu kursu można ściągnąć Zestaw Narzędzi Cyfrowego Obywatelstwa i Bezpieczeństwa, który przyda się do zaangażowania dzieci w temat. Jeśli uda Ci się zdać wszystkie pięć quizów, otrzymasz Odznakę Edukatora o Cyfrowym Obywatelstwie i Bezpieczeństwie. Zacznij już teraz.