Kurs Cyfrowego Obywatelstwa i Bezpieczeństwa

Rozdział 2. Uczenie o bezpieczeństwie i prywatności w sieci

Cele kształcenia:

 

  • Zrozumieć, co wpływa na siłę hasła i dowiedzieć się, jak wspierać uczniów i uczennice w tworzeniu mocnych i łatwych do zapamiętania haseł.

 

  • Dowiedzieć się, czym jest uwierzytelnianie dwuelementowe i jak chronić konta w sieci.

 

  • Poznać koncepcje, narzędzia i ustawienia, które mogą pomóc uczniom i uczennicom chronić konta przed hakerami i innymi zagrożeniami.