Kurs Cyfrowego Obywatelstwa i Bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 3. Internetowe bezpieczeństwo w drodze

Cele kształcenia:

  • Nauczyć się, jak blokada ekranu może pomóc chronić informacje przechowywane w urządzaniach mobilnych.

 

  • Nauczyć się, jak unikać ściągania potencjalnie szkodliwych plików.

 

  • Dowiedzieć się, jak aktualizacje systemu chronią urządzenia mobilne.

 

  • Pomóc uczniom i uczennicom zrozumieć różnicę pomiędzy prywatnymi i publicznymi sieciami wi-fi i jak można bezpiecznie korzystać z tych drugich.