Kurs Cyfrowego Obywatelstwa i Bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 4. Sprytne szukanie

 

Cele kształcenia:

  • Nauczyć uczniów i uczennice rozróżniać wiarygodne i wątpliwe źródła informacji.

 

  • Włączyć do swojego nauczania dobre praktyki, by pomóc uczniom krytycznie oceniać internetowe źródła informacji.

 

  • Dowiedzieć się, jak przekazać dzieciom, że informacje znalezione w sieci niekoniecznie są prawdziwe.