Kurs Cyfrowego Obywatelstwa i Bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 6. Dbaj o reputację w sieci

Planowana długość lekcji: 5 minut

 

Cele kształcenia:

  • Pomóc uczniom zrozumieć, dlaczego prywatność jest ważna i jakie informacje podają w sieci.

 

  • Pomóc im zidentyfikować niewłaściwe zachowania.

 

  • Pomóc im zastanowić się nad swoim zachowaniem w sieci, nawet w obliczu trudnych sytuacji.